Selecteer een pagina

Onze adviezen komen vanuit de dagdagelijkse praktijk.

Zij zijn concreet en omzetbaar in resultaten. Enkele eenvoudige ingrepen leiden niet zelden tot een hogere aandeelhouderswaarde en/of een vlotte verkoopbaarheid zonder de waarheid geweld aan te doen. Van belang, zowel bij de verkoop van uw bedrijf, bij een voorgenomen bedrijfsaankoop en bij herstructurering.

Wij zijn graag ter beschikking voor die analyses en verslagen waaraan u behoefte heeft: maatwerk.

NIEUW: DE COMPLETE OVERNAMESCAN VAN UW BEDRIJF … AAN EEN VOORAF BEPAALDE EN VASTE PRIJS!

Na afloop weet u haarfijn hoe uw bedrijf er voorstaat … wat u kunt doen om de verkoopbaarheid en vooral de waarde te verhogen … hoe verkoopbaar het is … wat het waard is bij een overname. Een volledig en onderbouwd verslag. Geen standaard computerprogramma maar absoluut individueel maatwerk!

Bij de analyse richten we ons in de eerste plaats op uw volledige bedrijfsorganisatie, haar cijfers en haar plaats in de markt. We plaatsen uw bedrijf naast zijn voornaamste concurrenten. Onze conclusie aangaande haar sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen is een realistisch platform van waaruit aanbevelingen worden geformuleerd.
De waardebepaling van uw bedrijf – niet volgens ingewikkelde theoretische formules maar wel volgens de realistische parameters van de overnamemarkt – vloeit voort uit de gemaakte analyse, de toepassing van de voorgestelde aanpassingen en de toetsing aan de huidige marktfactoren.
Het verslag wordt netjes gebundeld. Een klaar en duidelijk werk in mensentaal en met alle argumenten netjes onderbouwd. Vlot bruikbaar voor u, uw mede-aandeelhouders, uw bankiers, uw notaris, enz.

Ook bij een voorgenomen bedrijfsaankoop hebben wij een aangepaste en evenzeer beproefde methodiek.